Slaviska länder

Blandar Svenskar ihop ras och kultur?

2020.08.05 12:50 CitronSea90 Blandar Svenskar ihop ras och kultur?

Jag känner att kultur alltför ofta blandas in i rasbegreppet iom Sverige är en så genetisk och kulturellt homogen grupp historiskt. Statistiskt är inte Sverige särskilt rasistisk men många verkar ändå tro att de är rasister när de har fördomar som råkar vara kopplade till ras, men beteendet (antagligen) är kulturellt kopplat, men människor med exv klankultur råkar vara ifrån länder med viss genetik, även om kulturen i sig kan vara mer omfattande. Klankultursproblematik och Islamism finns ju hos allt från Kazaker(ser ut som östasiater), Tjetjenier(slaviska), Somalier till Indonesier(mer thailändskt utseende)- vi har dock haft få invandrade indonesier.
Har jag en poäng eller ser ni rasism som ett bredare begrepp, att man är rasist om man inte är kultur-relativist(alla kulturer är lika värda)?
Jag är snart 30, så köper att mitt rasbegrepp kan vara förlegat.
submitted by CitronSea90 to sweden [link] [comments]